- Ta lấy cồn 90 độ hoặc rượu thuốc om bóp thấm vào bông gòn sau đó lau qua 1 - 2 lượt vào tai tích để làm vệ sinh khử trùng và cho gà quen dần với cảm giác bị đụng trạm.
- Lấy cồn hoặc thuốc rượu om bóp thấm bông gòn lau qua cây kéo làm vệ sinh khử trùng một lượt.
- Cắt tích trước, dùng tay không thuận vuốt vuốt nhẹ phần tích muốn cắt cho nó vào khôn mà ta cần định hình cho mức độ của miếng cắt. Cắt từng bên một và nhớ là cắt vừa đủ thôi, cắt xong ta lau qua bằng cồn 90 độ hoặc rượu thuốc bóp 1 - 2 lượt lau máu và làm vệ sinh khử trùng. Sau đó khâu lại cẩn thận cho vết khâu kín, chặt chẽ và thẩm mỹ.
- Phần cắt tai cũng như phần cắt tích không khác gì nhau. Cắt tai tích xong ta lấy cồn 90 độ hoặc rượu thuốc om bóp lau qua lần cuối rồi thả gà ra cho gà đi lại tự do.
Chú ý: Khi cắt tai tích cho gà ta nhớ là phải cắt từ từ một cách cẩn thận, tránh trường hợp cắt xâu quá hoặc rộng quá.
Nếu cắt xâu quá sẽ làm gà bị mất máu nhiều làm ảnh hưởng nội thương phần hàm và mang tai.
Nếu cắt rộng quá khi ta khâu kéo lại sẽ làm khu vực tai tích bị căng, có nhiều trường hợp làm gà bị bỏ lối và giảm phần thao lược.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.