Nhiều sư kê chơi sành gà chọi nói thường thì không nên hớt những lông nhỏ mọc trên đỉnh sọ và mọc dài xuống tới chân sọ (nơi giáp với xương cổ) mà sư kê chỉ bắt đầu tỉa lông từ đốt xương cổ đầu tiên của chúng trở xuống. Khi chúng ta bắt đầu tỉa thì hớt lông gáy và hai bên xuống cho đến sợi giây chằng dính vào lưng hay còn gọi là gà cổ đôi hay cuối cần cổ. Khi tỉa lông cho gà chọi chúng ta nên tỉa từng chùm lông dựng lên cho căng rồi cắt sát ở chân lông và nên khi thả ra chân lông của chúng bị cắt gọn rút lại vào trong da không thấy bờm xờm như chúng ta hớt bằng kéo theo như kiểu hớt xắp lông.Phía trước thì chúng ta tỉa làm sao cho gọn và nhìn oai vệ là được nhưng phải thật gọn.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.