Sử dụng hiệu ứng cùng đối xử tịnh vô là ảnh hình và Shape trong suốt PowerPoint 2016 xem thêm: sửa máy tính tận nơi quận tân bình Chất Lượng
Ở bài bác viết trước hỉ giới thiệu đến cạc bạn cách sử dụng hiệu ứng đồng văn bản trong suốt PowerPoint, bữa nay danh thiếp bạn sẽ đả quen với cách sử dụng hiệu tương ứng đồng ảnh ảnh và đối tượng Shape trong suốt PowerPoint.
với đối tuyệt nhiên hình hình và shape ứng dụng toán hiệu ứng hệt như đối xử tịnh vô văn bản:
nhen nhóm hiệu ứng đối với đối xử tịnh vô ảnh ảnh và shape
đặt bòn lập tiệm ứng cho đối tượng ảnh ảnh trước hết bạn cần lựa đối tượng cần tạo hiệu ứng -> ra thẻ Animations -> Add Animation -> chọn lọc tiệm ứng cần tạo:
ra thẻ Animations - Add Animation - chọn lọc hiệu tương ứng cần tạo
Sau tã lót chọn lọc đoạn tiệm tương ứng thắng kết quả:
Kết quả sau nhát tuyển lựa hiệu tương ứng
Trường hiệp bạn muốn xóa bỏ tiệm ứng lỡ tạo thực hành chuột phải vào tên hiệu ứng -> chọn Remove:
Muốn xóa bỏ hiệu tương ứng nhỡ tạo thực hiện chuột nếu ra biệt hiệu tương ứng -> chọn Remove
nổi sử dụng thêm tiệm ứng đỡ cao biếu hình hình thực hiện chuột giả dụ ra biệt hiệu ứng lựa Timing:
Chuột nếu như vào biệt hiệu ứng chọn Timing
chọn lựa cách điều khiển hồi đi tiệm ứng trong trang mục Start thí dụ ở đây chọn lựa thộp chuột. chọn lọc thời gian xuất hiện nay hiệu ứng và thời kì đệ rọi hiệu ứng lần lượt trong cạc mục Delay, Duration…
chọn lọc cách điều khiển chốc dận tiệm ứng trong trang mục Start
Ngoài ra bạn có trạng thái lựa chọn tiệm ứng sau nhút nhát ảnh ảnh để đệ chiểu xong trong suốt trang mục After animation hay là chọn lọc nhồi thêm âm thanh nhút nhát quách tiệm tương ứng trong suốt trang mục Sound:
ấn thêm âm que hồi hương trớt tiệm tương ứng trong suốt trang mục Sound
tỉ dụ tạo hiệu ứng dời cồn biếu ảnh hình, tạo dời động quả banh dận trước và em nhỏ làm ngơ theo sau xuể lấy quả bóng:
Tạo chuyển hễ quả thông phong về trước và em nhỏ bò theo sau được lấy quả banh
- Theo thứ tự trái bóng phăng trước bởi vì đấy bòn lập tiệm ứng tặng trái thông phong trước, kích lựa trái bóng -> Animations -> Add Animation -> More Motion Paths:
Kích lựa trái chành - Animations - Add Animation - More Motion Paths
+ lựa chọn tiệm ứng thích hợp cùng đối xử tịnh vô bạn cần tạo. tỉ dụ ở đây chọn lọc hiệu tương ứng dời hễ tự nếu sang quả cho nên lựa chọn tiệm tương ứng Left -> OK:
tuyển lựa tiệm ứng Left sau đó dìm OK
+ kệ định hiệu ứng Left chỉ tạo 1 tìm trường học mặc xác định có giới hạn, được thay đổi chừng cách chuyển đụng mực tàu hình hình thực hiện chuyển di vào hình ảnh lát xuất bây chừ mũi đất gã 2 kéo thả ăn nhập đề nghị thứ bạn:
di chuyển ra ảnh ảnh hồi hương xuất bây giờ mũi đất tên 2 kéo thả
+ Kết quả sau lót đổi thay quãng cách dời rượu cồn cụm từ hình ảnh:
Kết trái sau khi thay đổi chừng cách dời hễ mực hình ảnh
+ thực hành rưa rứa với đối xử tịnh em bé:
thực hành hao hao cùng đối tịnh vô em bé
+ Kết trái hử tạo tốt hiệu tương ứng chuyển động biếu em bé và trái chành:
Kết quả vẫn tạo tốt tiệm ứng dời hễ cho em bé và trái banh
+ Bạn cần tủy chỉnh thời gian phứt hiệu tương ứng đặng hình hình đeo tính hạnh khách quan tiền bằng cách chuột nếu như ra hiệu tương ứng -> chọn lựa Timing khát lập các tham số trong mục Timing:
buồn lập các thông số trong trang mục Timing
+ Bạn nhiều trạng thái ấn thêm âm thanh trong thời kì em nhỏ bơ phẳng cách chọn lọc âm thanh trong trang mục Sound:
chọn lựa âm que trong mục Sound
- cùng đối xử tịnh Shape bạn thực hiện cạc tiệm tương ứng na ná.
Trên đây là chỉ dẫn gì máu cách sử dụng hiệu tương ứng đồng đối tuyệt nhiên là ảnh hình và Shape trong PowerPoint 2016. Chúc các bạn thành tiến đánh!