Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn, do đó trên thực tế ít người lựa chọn doanh nghiệp tư nhân khi kinh doanh. Tuy nhiên như vậy không phải là không còn nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân vì một số lý do:

Thủ tục thành lập đơn giản: thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân không phức tạp như các loại hình doanh nghiệp khác
Vì chịu trách nhiệm vô hạn nên một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp tư nhân (Ví dụ: Công ty đấu giá theo quy định tại luật đấu giá tài sản 2016 hiệu lực từ 1/7/2017)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tại điều 20 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở

Bước 2: Phòng ĐKKD xem xét hồ sơ ra thông báo hợp lệ hoặc bổ sung trong vòng 3 ngày làm việc

Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu tại Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thủ tục thuế ban đầu với doanh nghiệp tư nhân

Nộp tờ khai lệ phí môn bài và phí môn bài vào ngày 30 của tháng khi thành lập
Đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ nếu muốn xuất hóa đơn GTGT
Nộp đề nghị sử dụng hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý (Chi cục thuế cấp quận, huyện)
Xem thêm: Thủ tục điều kiện thành lập công ty du lịch quốc tế, Thủ tục điều kiện thành lập công ty du lịch nội địa, Thủ tục điều kiện thành lập công ty du lịch