Đây là loại thông thường và phổ biến nhất trong các thế đá của gà chọi. Và nói chung người chơi cũng

ưa lối chơi này. Nói là môt thế đá như những lọai khác thì không phải mà nó là lối đá gà mang lên mang

xuống thường thì gà mang lên biết vào kèo đè đá mé, mang xuống biết vỉa đá nách vai lưng, thụt thò hầu

trộm đối thủ. Loại này đi ghép 5 ăn 5 thua phụ thuộc nhiều vào mang thuận của đối thủ và chân đòn giết

chết đối thủ.Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.