Công ty xử lý chất thải công nghiệp: Để lôi kéo đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có những chính sách ưu đãi về đất đai, hỗ trợ giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là chuyện được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện do UBND thành phố cơ quan ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết về việc môi trường

Theo Báo cáo của Sở tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải gian nguy 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. Phương pháp xử lý chất thải rắn hiện nay đa phần vẫn là chôn lấp đã không còn phù hợp do thể hiện những giảm thiểu như hao phí khoáng sản đất, khoáng sản rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải nguy nan tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. Do đó, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng khoa học đốt phát điện là cần nhiều lắm thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, đô thị đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, biểu thị tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư

Để lôi kéo, thị trấn có nhiều chế độ ưu đãi so sánh với nhà đầu tư nhập cuộc xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Bên cạnh đó chính sách về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái tiêu dùng chất thải tập trung bằng cách thức xã hội hóa sẽ được cung cấp toàn bộ lãi vay... báo giá xử lý chất thải nguy hại

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị toàn bộ các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, báo cáo và lên tiếng các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chế độ ưu đãi, chương trình kích cầu, hỗ trợ các nhà đầu tư… thị trấn sẽ giao cho các sở, ngành công dụng chỉ dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu bằng cách nào để xử lý rác hiệu quả, vì vậy, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho công ty trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo kỹ thuật tiên tiến, trong đó có công nghệ đốt phát điện bằng các chế độ ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Nguồn tham khảo:

Chủ đề cùng chuyên mục: