Khi thực hiện sự kiện bạn luôn muốn hoàn hảo 100%. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy, có hàng trăm nghìn nguy cơ thất bại có thể xảy ra. Có nhưng rủi ro được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là đa số ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hay tích cực tới event.

Khi nào rủi ro xuất hiện ?

rủi ro trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào đến, đến ở giai đoạn nào.

Có thể kể tới một vài nguy cơ thất bại sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng tổ chức

khá nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

công ty tổ chức sự kiện tất niên

Phân loại nguy cơ thất bại phổ biến

nguy cơ thất bại do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi những yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hoặc thất bại, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng người tham dự.

nguy cơ thất bại về con người: nguy cơ thất bại này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận những khâu trong event, gây ra ảnh hưởng tới điểm tốt chung và sự hoàn hảo của event. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là nguy cơ thất bại do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hay là quá ngắn. nguy cơ thất bại này cũng có thể tới trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm thực hiện chưa thật sự phù hợp với event.

nguy cơ thất bại do bên B: các nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. rủi ro này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của đa số nguy cơ thất bại khác, có thể gây phá sản, ảnh hưởng đến uy tín bên thực hiện sự kiện.

công ty tổ chức tất niên

Quản trị nguy cơ thất bại

Quản trị rủi ro là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến event, đề ra giải pháp để hạn chế rủi ro và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được các rủi ro trong suốt quá trình tổ chức cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. cần xác định các hạng mục ưu tiên triển khai tổ chức, luôn luôn có phương án dự phòng khi nguy cơ thất bại xảy ra.