Cũng xin được lưu ý: Chữ Khắc ở đây hiểu theo nghĩa là Thắng, hay Chiến Thắng. Chi tiết hơn nữa thì nếu hai con gà cùng đồng chạng với nhau thì: – Gà Nhạn đá ăn gà Xám. – Gà Xám đá ăn gà Ó. – Gà Ó đá ăn gà Ô. – Gà Ô đá ăn gà Điều. – Gà Điều đá ăn gà Nhạn.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.