Chỉ này ở dưới ngang biên hình như mặt trăng thượng huyền.
Chĩ này hiêm thây .Gà này gặp may, nên chọn nuôi.

Chỉ này ở dưới ngang biên hình như mặt trăng thượng huyền.
Chĩ này hiêm thây .Gà này gặp may, nên chọn nuôi.Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.