Phải cứng cáp, phải là chân vuông mới tốt. Chân không được mang dị tật để bước đi được vững vàng.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.