Mồng này nhăn nheo như một cánh hoa xếp lại thành nhiều cánh cho loại mồng nhỏ rất tốt.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.