xử lý chất thải công nghiệp Chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế có từ động tác y tế và hoạt động sinh hoạt của người bệnh và người nhà người bệnh. Theo thống kê của Cục quản lý môi trường y tế năm 2015, Việt Nam hiện có trên 13.500 cơ sở y tế y tế có các bệnh viện từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh huyện và các bệnh viện tư nhân, các cơ sở y tế dự phòng làm phát sinh khoảng 590 tấn chất thải y tế/ngày và ước tính đến năm 2020 là khoảng 800 tấn/ngày.

Chất thải y tế có chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy khốn; trong đó chất thải y tế bình thường chiếm khoảng 80-90%, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy nan bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải gian nguy không lây nhiễm. Đây là một về việc sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp cần lắm được lưu ý tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế ở nước ta trong những năm gần đây đã được cải thiện đa số.Tuy nhiên các tác động đầu tư, tăng cường năng lực cốt yếu tập trung vào các bệnh viện tuyến huyện trở lên. Ngoài ra đó công tác này tại trên 11 000 trạm y tế tuyến xã vẫn còn chưa được quan tâm. Để có cơ sở cải thiện công tác quản lý chất thải y tế tại các trạm y tế xã, phường Cục Quản lý môi trường y tế kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương (CCHIP) đã tiến hành khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn tại 32 xã phường chọn khi không tại 8 tỉnh đại diện cho các vùng miền ở Việt Nam năm 2015-2016. Cuộc khảo sát đã đưa ra được bức tranh diễn tả tình trạng chung về quản lý chất thải tại các trạm y tế xã , phường ở nước ta.

  • Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các TYT xã


xử lý chất thải công nghiệp Khác với đặc trưng của các BV là tập trung vào tác động khám và điều trị, các TYT xã nhập vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm bẵm sức khỏe thuở đầu cho nhân dân, thực hiện chuỗi hoạt động dự phòng cho tất cả số đông trên địa bàn, Hình như, vẫn đảm nhiệm vai trò là cơ sở khám chữa bệnh với trung bình 11-12 lượt bệnh nhân mỗi ngày. đa số các hoạt động trên đều phát sinh CTRYT với khối lượng, chủng loại không giống nhau, nhưng nhiều nhất là chất thải lây nhiễm sắc nhọn và chất thảo chung. Lượng CTRYT phát sinh trung bình tại mỗi TYT là 1,5kg/ngày, trong đó có 0,3kg là chất thải nguy hiểm, thấp nhiều đối với tại các BV huyện và các BV tuyến tỉnh/thành phố và trung ương. Tuy ít như vậy nhưng tính chất nguy khốn của chất thải y tế là giống nhau, hơn nữa, nếu nhân khối lượng này với con số 11104 TYT trong cả nước thì lượng chất thải này cần được để ý.=> giá xử lý rác thải công nghiệp