Định nghĩa chất thải rắn. xử lý chất thải công nghiệp Chất thải rắn được hiểu là mọi các chất thải phát sinh do các hoạt động của nhân loại và động vật sống sót ở dạng rắn, được thải bỏ ngẫu nhiên còn có lợi hay tự nhiên muốn dùng nữa.

Quản lý chất thải rắn là hoạt động của các công sở và cá nhân nhằm giảm sút ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe loài người, môi trường hay mỹ quan. Các hoạt động đó liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải… Quản lý chất thải rắn cũng có thể góp phần phục hồi các nguồn khoáng sản lẫn trong chất thải.

Quản lý chất thải nguy nan là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, hạn chế, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy.

Vận chuyển chất thải rắn và chất thải nguy hiểm là công đoạn lắp ráp chuyên chở chất thải rắn và chất thải nguy nan từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể tất nhiên việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế chất thải nguy hiểm.

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy nanlà công đoạn sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm biến đổi, vứt bỏ, cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy nan của chất thải nguy nan (kể cả việc tái chế, tận thu, thiêu đốt, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp) với mục đích cuối cùng là không gây động tác xấu đến môi trường và sức khoẻ nhân loại.

Tái tiêu dùng, tái chế chất thải là việc trực tiếp tiêu dùng lại hoặc thu hồi, tái chế lại từ chất thải các thành phần có thể tiêu dùng để trở thành các item mới, hoặc các dạng năng l­ượng để dùng cho các tác động sinh hoạt và cung ứng.PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN

xuất xứ phát sinh chất thải rắn là do động tác của con người, chính bởi thế chất thải rắn rất phổ biến. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm - bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Có nhiều cách phân loại chất thải rắn, ví dụ như phân loại theo khởi thủy phát sinh, phân loại theo thành phần hóa học, theo tính chất độc hại, theo kĩ năng khoa học xử lý và tái chế…
  • a) Phân loại theo khởi thủy phát sinh

Tùy theo lĩnh vực hoạt động của con người mà chất thải rắn hình thành được phân loại thành:

– Chất thải rắn đô thị: chất thải từ hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan…

– Chất thải rắn tưới tiêu: rơm rạ, trấu, lõi ngô, bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

– Chất thải rắn công nghiệp: chất thải từ các người dùng, người dân, khu công nghiệp. Ví dụ như nhựa, cao su, giấy, thủy tinh…
  • b) Phân loại theo thành phần hóa học

– Chất thải rắn hữu cơ: chất thải thực phẩm, rau củ quả, phế thải tưới cafe, chất thải chế biến thức ăn…

– Chất thải rắn vô cơ: chất thải vật liệu thành lập như đá, sỏi, xi măng, thủy tinh…
  • c) Phân loại theo tính chất độc hại

– Chất thải rắn tầm thường: giấy, vải, thủy tinh…

– Chất thải rắn nguy hiểm: chất thải công nghiệp gian nguy, chất thải tưới cafe nguy hại, chất thải y tế nguy khốn…
  • d) Phân loại theo công nghệ xử lý hoặc kĩ năng tái chế

– Chất phải phân hủy sinh học, phân thải khó phân hủy sinh học,

– Chất thải cháy được, chất thải không cháy được,

– Chất thải tái chế được: kim loại, cao su, giấy, gỗ…

những TÍNH CHẤT căn bản CỦA CHẤT THẢI RẮN

Khi tính toán các yếu tố kỹ thuật cho quá trình xử lý chất thải rắn người ta thường nói đến một vài tính chất của nó như tỷ trọng,độ ẩm, độ xốp, kích thước trung bình… Trong trường hợp công nghệ nhiệt phân được lựa chọn người ta còn để ý đến các tính chất khác của chất thải như nhiệt trị, nhiệt dung riêng, độ cháy, độ tro v.v…

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của chất thải rắn được định nghĩa là khối lượng của vật chất tính trên một đơn vị không gian chất thải (kg/m3). Khối lượng riêng của chất thải rắn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào những trạng thái của chúng như chất thải đổ đống có nén hoặc không nén.

Độ ẩm

Độ ẩm của chất thải rắn được biểu diễn bằng tỷ lệ lượng hơi nước (%) có chứa trong một đơn vị khối lượng chất thải. Người ta thường tính toán độ ẩm theo công thức sau đây:

Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non => https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html