Thường thì gà nòi cần cổ dài, nhưng dài quá thì bất tiện.

Vì sao bất tiện ? Không lấn vào được lúc giao đấu và cũng là 1 yếu tố làm con gà đá trong phạm vị chật không tốt.

Gà có xương cổ to là gà tốt. Ở đây mình nói xương cổ chứ không phải cả cần cổ. Nhiều con gà nhìn ngang thấy cổ to bà cố nhưng lấy tay rờ thì xương cổ = ngón tay cái, cổ nhỏ thì gà yếu khó trả đòn. Về khuy bị đối phương tống vào hầu làm xưng to lên thì với cần cổ và sức khỏe như vậy làm sao vác được 3,4 lạng thịt 1 đầu, chưa nói gặp đối thủ sỏ ngang, hay đá trung cần thì chỉ có nước gãy… => Gà xương cổ nhỏ đa số cuộc đời chỉ làm phu hoặc thịt.Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.