hướng dẫn thực thi hóa đơn điện tử
By bài post Gấm - 27 Tháng Tư, 2018017
share on Facebook Tweet on Twitter
dẫn dắt thực hiện hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử hiện là một trong những công cụ hỗ trợ cho các giao dịch bằng hóa đơn của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. việc vận dụng hóa đơn điện tử đang được triển khai uy lực theo các điều luật được ban hành không chỉ mang đến sự tiện dụng cho công ty, cơ quan quốc gia mà còn lợi ích thiết thực cho cả xã hội. đồng thời việc sử dụng và thực hiện hóa đơn điện tử cũng không phải là điều dễ dàng; do đó nếu công ty của bạn đang có dự tính chuyển sang sử dụng loại hình công nghệ này thì cần chú ý đến những điều sau:

Hóa đơn điện tử bắt buộc phải hợp lý
Cũng giống với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử (HĐĐT) nếu muốn có giá trị thì phải được pháp luật chấp thuận, mà để có được điều này thì:

hóa đơn điện tử hợp lý

Hóa đơn phải đảm bảo được đủ đáng tin về tính vẹn tuyền của thông báo chứa trong hóa đơn ngay từ lúc khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng của HĐĐT. Các thông báo này bắt buộc phải đủ đầy và chưa bị biến chất gì ngoài việc đổi thay về hiện trạng do những yếu tố phát sinh trong phương thức bàn bạc, hiển thị hoặc lưu giữ hóa đơn.
biết được có trong hóa đơn phải bảo đảm có thể tầm nã cập và vận dụng được dưới dạng hoàn chỉnh trong những trường hợp cần thiết.
chưa hết, thủ tục ấn phẩm HĐĐT cũng phải đúng với quy chế của luật pháp, đó là:

công ty muốn phát hành hóa đơn phải có được ấn định ứng dụng HĐĐT (soạn thảo theo mẫu 1 của Thông tư 32)
cần thiết thông báo phát hành hóa đơn điện tử (soạn thảo theo mẫu 2 của Thông tư 32) gởi không gián tiếp lên cơ quan quản lý hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế
Hóa đơn mẫu phải có chữ ký số không trái pháp luật của công ty và được gửi đến cơ quan quản lý thuế.
Xem thêm: https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu-viettel/
Sau khi đã hoàn tất những điều trên thì việc thực hiện hóa đơn điện tử có thể làm theo hướng dẫn sau:

cách thực thi hóa đơn điện tử
tạo lập hóa đơn điện tử:

việc lập hóa đơn điện tử có khả năng thực thi là:

lập hóa đơn điện tử

công ty, công ty tạo dựng HĐĐT (bên bán hàng hóa, dịch vụ) sẽ thực thi lập hóa đơn điện tử ở hệ thống công dụng lập hóa đơn của công ty đã được cung cấp khi đăng ký thủa trước.
công ty, doanh nghiệp tạo dựng HĐĐT bắt buộc phải truy vấn cập vào chương trình hệ thống lập HĐĐT của tổ chức mối lái chăm sóc cách thức HĐĐT để khởi tạo và lập hóa đơn.
gửi hóa đơn điện tử:
http://www.cell-relay.com

ý là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ doanh nghiệp, đơn vị (bên người bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ) tới người mua. việc này được thực thi bằng 2 cách:

gởi trực tiếp: bên phía người bán sẽ lập HĐĐT trên phần mềm quản lý vận dụng, vận dụng chữ ký số để chứng thực rồi gửi trực tiếp tới mạng lưới của người mua theo đối sách truyền nhận riêng giữa người bán và người mua.
gởi thông qua công ty mối lái cung cấp biện pháp HĐĐT: phía người bán sẽ tróc nã cập vào ứng dụng mạng lưới lập HĐĐT của tổ chức mối lái để khởi tạo và lập hóa đơn từ phần mềm vận dụng trong hệ thống; sau đó sẽ gởi cho người mua HĐĐT đã có chữ ký số của doanh nghiệp mình.
gởi hóa đơn không gián tiếp

giải quyết hóa đơn điện tử đã lập:

Sau khi đã lập và gửi hóa đơn nếu chẳng hề rắc rối gì thì xem như việc thực thi hóa đơn điện tử thành công, nhưng trong một vài trường hợp vẫn có những trục sái xảy ra thì cần phải xử lý cho thỏa đáng.

Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua nhưng lại chưa giao hàng hóa, dịch vụ hoặc HĐĐT đã lập và gửi cho người mua rồi nhưng cả 2 bên lại chưa kê khai thuế nếu có phát hiện có thông báo bị sai thì cách xử lý là hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên và HĐĐT bị hủy này nên phải được lưu giữ lại để dùng cho cho việc lùng tìm của cơ quan nhà nước.
Trường hợp HĐĐT đã được gửi cho người bán, hàng hóa/dịch vụ cũng được giao đầy đủ, 2 bên cũng đã kê khai thuế rõ ràng nhưng sau đó lại phát hiện có sơ sót thì người mua và người bán sẽ phải lập nội dung thỏa thuận ghi rõ sai sót đó, có chữ ký điện tử của cả 2 bên chưa hết người bán bắt buộc phải lập lại HĐĐT sửa đổi những sai sót đó(HĐĐT điều chỉnh không được ghi số (-)). HĐĐT được lập sau bắt buộc phải được ghi rõ các sửa đổi và cơ sở và HĐĐT được sửa đổi này cả người bán và người mua bắt buộc phải thực hiện kê khai sửa đổi theo nguyên tắc của luật pháp về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
Nguồn: http://www.cell-relay.com/huong-dan-thuc-hien-hoa-don-dien-tu