Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa tăng trưởng thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng gia tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng chế tạo công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng công nghệ Môi trường, Viện công nghệ Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường có: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Hình như, thành phần chất thải nguy khốn như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung ứng công nghiệp. Đáng để ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, đặc trưng là so với người công lao làm việc tại các khu sản xuất công nghiệp cũng như doanh nghiệp vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, Bên cạnh đó lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. Hiện nay, ở hầu hết các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu bổn phận chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, không tính những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang vật dụng.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

trong khi đó, chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự nhập cuộc quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ khoáng sản và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm tốt nhất quản lý. đặc biệt, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, công dụng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tính năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. bởi thế, ở mỗi địa phương, công dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác biệt.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá đa dạng (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hằng ngày, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho tác động này lại thấp.

dù rằng hàng năm, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều tổ chức thanh, kiểm tra tình hình tuân hành điều khoản quy định BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến hành động này bị phát hiện.

Để nâng cao các biện pháp quản lý giám sát ngặt nghèo CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng điều khoản cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nhập cuộc công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng vai trò của các công ty tham gia quản lý CTR.

Quan tâm đầu tư về nguồn lực tài chính, trang thiết bị và nhân lực cho các DN đảm bổn phận vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các kỹ thuật xử lý CTR phải phù hợp với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời dùng các khoa học xử lý tiên tiến, an toàn, thích hợp.

Ngoài việc tăng lên ý thức trong việc tuân thủ các điều khoản về BVMT, các DN sản xuất công nghiệp cần đầu tư đổi mới công nghệ; hạn chế dùng các hóa chất độc hại trong từng giai đoạn sản xuất.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng giảm thiểu, tái tiêu dùng, tái chế chất thải bằng cách tránh tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao sử dụng chế tạo sạch hơn; tăng cao quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp