công ty xử lý nước thải công nghiệp - Tham dự có Thứ trưởng Bộ thủy sản và vững mạnh Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện chỉ đạo Tổng cục Môi trường - Bộ khoáng sản và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ đồng ruộng và lớn mạnh Nông thôn; các nhà Khoa học, đại lý, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban kỹ thuật, kỹ thuật và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những hành động nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, kỹ thuật và Môi trường về thực hiện chế độ, quy định về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như công đoạn lắp ráp thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; bàn luận về những cạnh tranh, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, và công sở thực hiện các quy định có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, khởi thủy từ việc xử lý chất thải động vật và tiêu dùng thức ăn thương phẩm chưa tốt. Cụ thể, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.


Ảnh: chú thích
điều ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, hệ thống văn bản dần được hoàn thiện; Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, upgrade. Tuy nhiên, một trong những bất cập hiện nay là vẫn chưa có luật pháp (gồm cả chỉ dẫn) chi tiết về tái tiêu dùng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, tưới tiêu đồng ruộng); quy định trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Hay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường với các cơ sở chăn nuôi chưa được hết sức coi trọng...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhiều đại biểu cho rằng, cần ban hành, hoàn thiện các pháp luật quy định bảo vệ môi trường riêng cho lĩnh vực chăn nuôi, không dùng chung cho mọi cơ sở như ngày nay. Phân định rõ vai trò, nghĩa vụ trong và ngoài hàng rào khu vực chăn nuôi quy trình cung ứng của hai ngành khoáng sản - môi trường và đồng ruộng. Đồng thời, tăng nhanh tuyên truyền, tăng cao ý thức của đồng đội và công ty trong thực hiện các lao lý của điều khoản về bảo vệ môi trường; nghiên cứu các mô hình xử lý tốt nhất chất thải chăn nuôi...

=> xử lý nước thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ tốt môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi không chỉ đóng vai trò quan trọng trong Phát triển tưới tiêu bền vững ở nước ta, mà còn ảnh hưởng lớn tới bình an vệ sinh thực phẩm và sức khoẻ cộng đồng, nhiều ý kiến bắt buộc, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, điều khoản trong lĩnh vực này. Qua đó, tìm ra những giải pháp hiệu quả để vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm lợi ích cho đại lý chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy ngành chăn nuôi Phát triển bền vững.


https://infogram.com/cong-nghe-xu-ly...8oz7vy6gz?live
https://sites.google.com/site/congty...-nhat-hien-nay
http://chatthaicongnghiep.over-blog....-nhat-hien-nay
https://www.linkedin.com/pulse/cung-...chất-thải/