Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về buôn bán và điều kiện buôn bán vận tải bằng xe ô tô thì xe tải từ 10 tấn trở lên buộc phải có giấy phép kinh doanh vận tải và phải gắn phù hiệu xe , thời gian thực hiện trước ngày 1-1-2016.

tới nay sau gần 3 tháng nói từ hạn cuối cần thực hiện quy định mới đã sở hữu rộng rãi doanh nghiệp, chủ phương tiện thực hiện tốt quy định song vẫn còn không ít trường hợp chưa biết, chưa thực hiện công việc này. Để thực hiện các quy định này, Sở GTVT đã tổ chức tuyên truyền tới những công ty, hộ marketing và thực hiện các công việc sẵn sàng cấp phù hiệu xe cho những tổ chức, cá nhân. Theo thống kê, tới hết ngày 10-3, Sở GTVT tỉnh thực hiện cấp phù hiệu xe tải cho 161 phương tiện sở hữu tải trọng từ 10 tấn trở lên.
Thực tế hiện nay cho thấy, với tương đối rộng rãi tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa sở hữu dưới 5 xe ô tô không đủ điều kiện cấp giấy phép marketing và phù hiệu xe. Hơn nữa đây là những vấn đề đã tồn tại vô cùng lâu, ví như chiếu theo đúng luật sẽ gây cạnh tranh to cho những doanh nghiệp nhỏ, hộ marketing cá thể dạng này.
Để thống nhất việc quản lý xe container và xe tải, giới marketing vận tải mong muốn các bất cập trong việc cấp giấy phép marketing vận tải và phù hiệu xe sớm được tháo gỡ nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác kinh doanh vận tải hàng hóa cũng như chống thất thu thuế trong lĩnh vực này.