Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Giao thông Vận tải tại tỉnh đó) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu ko toàn bộ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; ví như gần như, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đấy viết phiếu hẹn.
phù hiệu xe
Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải tại tỉnh ấy hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần và số lượng hồ sơ bao gồm Giấy yêu cầu cấp phù hiệu theo cái quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao sở hữu chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện mang tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã ví như xe không thuộc mang của đơn vị marketing vận tải. Đối có các phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ bắt buộc lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia marketing vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo cái quy định tại Phụ lục 25 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014. cung ứng tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào vật dụng giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu; Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
nhắc từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày khiến việc đối mang phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính và 04 ngày làm việc đối mang phương tiện mang biển số đăng ký ko thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính.