Theo nghị định số 86/2014/NĐ – CP và và Thông tư số 63/2014/TT – BGTVT về kinh doanh vè điều kiện buôn bán vận tải bằng xe ô tô, những các nhân, siêu thị, siêu thị dùng xe dầu kéo rơ mooc và sơ mi rơ mooc cần có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở giao thông Sở giao thông vận tải cấp. đặc biệt là đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc bắt buộc có phù hiệu xe tải do sở giao thông vận tải cấp.
– Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe tải (bản chính)
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (bản sao công chứng)
– Giấy tờ xe (đăng ký, đăng kiểm) bản sao + bản gốc để đối chiếu
– Hợp đồng thuê xe vận tải trường hợp mang (bản sao công chứng)
– Giấy xác nhận tình trạng xe khi đăng ký phù hiệu khác địa phương đăng ký xe (bản chính)
– Thông tin trên website đẻ truy cấp vào thuế bị giám sát hành trình của xe bắt buộc cấp phù hiệu (chuẩn theo quy định).
– Sổ khám sức khỏe + bằng lái xe (Photo công chứng)
– Giấy giới thiệu doanh nghiệp
– CMND của người đi nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở giao thông vận tải.
Thời hạn hoàn tất
– Phù hiệu vận tải cộng địa phương + giấy đăng ký xe: 02 ngày
– Phù hiệu vận tải khác địa phương + giấy đăng ký xe: 08 ngày
Lưu ý: để được cấp phù hiệu vận tải thì phải mang giấy phép vận tải