Fortuner Một nút trêu ghẹo trên trang web UMW Toyota Motor dẫn đến một trang đăng ký, nơi bạn có thể đăng ký nhận thông tin trên mới Toyota Corolla Altis, mà theo trang web sẽ được đưa ra đôi khi tháng 3 năm 2008.Không có thông tin chi tiết khác về chiếc xe được tiết lộ, vì vậy chúng tôi sẽ phải để đoán tại thời điểm gì khác nhau mức độ cắt và thông số kỹ thuật, chúng tôi sẽ nhận được trên đất Malaysia, nhưng một đoán tốt sẽ là một dòng-up mà là tương tự như Thái Lan line-up, mà cũng được unrevealed. Với sự ra đời của tin tức này, làm thế nào để bạn cảm thấy về sự kết thúc của đợt sản xuất Proton Satria Neo? Hôm qua, chúng tôi mang đến cho bạn hình ảnh của 2015 Mazda 2 thể thao một "Thể thao" bodykit , trong đó có sẵn cho cả hai mẫu sedan và nở biến. Tại thời điểm đó, chỉ nở được trưng bày nhưng bây giờ, chúng tôi mang lại cho bạn pix của các biến thể sedan, cũng được phát hiện tại các showroom Mazda trong Glenmarie. Vios 2017 Xe Toyota Quang Binh